I. ročník sranda psího závodu

téma - čarodejnický den

a9c8db4a46213eea88e1228e5077238c.jpg

Závod, který není o poslušnosti, ale o spolupráci mezi psovodem a psem. Zdolání disciplín můžete třemi způsoby: spolu se psem, sám pes nebo jen vy. ANO TYTO ZÁVODY například znáte Z KAPLICKÉHO UŠÁKA.

Letos jsme vybrali téma - čarodejnic. Cení se tématické oblečení. Není povinné, ale budou pak vítězové v kategorii.

Budeme mít oheň, takže lze si dovézt sebou špekáčky a pečivo (kečup a hořčice dva druhy - bude zajištěno), tyčky na špekáčky máme také, k dispozici - káva, čaj, WC suché.

 

KATEGORIE:
A: Děti do 3-7 let
B: Děti 8-14 let
C: Děti a dospělí 15 – 100 let

Nejepší maska v každé kategorii :-)


PROPOZICE:

Datum konání: 29.4.2023
Místo konání: ZKO Kaplice – U Hřiště

Se sebou očkovací průkaz s platným očkováním.

Startovné: 200,- platba předem na bankovní účet

Platba předem: 225422386/0300 do zprávy napište příjmení psovoda, variabilní symbol vaše telefonní číslo.
Uzávěrka přihlášek dle kapacity a maximálně do 20.4.2023 do 20:00. Po tomto termínu nebude možné přijímat platby ani přihlášky.


PŘIHLÁŠKA - NÍŽE FORMULÁŘ
V případě neúčasti, nebo zrušení účasti ze strany závodníka je částka za závod nevratná a bude použita k nákladům vynaložených na tuto akci.

Vratná částka za startovné je pouze pokud bude akce zrušena ze strany pořadatele.

Odesláním přihlášky souhlasíte s veterinárními a všeobecnými podmínkami závodu.

PŘIHLÁŠKA PLATNÁ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO!!!!


PROGRAM:

 1. ZÁVOD - 9:00 – 16:00 hodin, čas bude pak dle počtu závodníků upřesněn.
 2. UKÁZKY POSLUŠNOSTI, OBRAN

Vždy bude jednotlivá kategorie vyhlášená, to ale neznamená, že nemůžete nadále být na této akci, nebo být na předchozích kategoriích jako diváci.


NĚCO O ZÁVODĚ:

V tomto závodu se rozděluje kategorie A, B a C
V závodě půjde čistě o spolupráci mezi psem a psovodem - nejedná se tedy o poslušnost podle nějakého zkušebního řádu.
V závodě budou různé překážky a situace, které spolu dvojice pes a psovod budou překovávat.
Pokud nesplní pes, tak podmínkou je splnění alespoň psovoda za psa.
Závod je i pro děti - pomoci jim mohou dospělí.
Povolené jsou pamlsky a hračky.
Pejsci nebudou pobíhat na volno.
Bodové hodnocení bude podle splnění buď dvojice pes a psovod, nebo jen psovoda, nebo s pomocí.
Pokud budou body stejné bude rozhodovat čas, který bude stopován.

 

Vítězové závodu:

 • Tři kategorie v závodu
  1. místo
  2. místo
  3. místo
 • V každé kategorii ocenění o nejlepší masku
 • Každý účastník dostane diplom a něco dobrého pro pejska 

Veterinární a všeobecné podmínky:
- pes musí být klinicky zdravý
- pes musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině uvedenou v očkovacím průkazu (nesmí být starší déle než rok)
- ze závodu se vylučují feny v době hárání, ve vysokém stavu březosti, kojící feny a psi s kupírovanýma ušima
- Po dobu konání závodu musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo vzájemnému napadání nebo poranění zvířat či osob a jsou plně odpovědni za případnou škodu či újmu, způsobenou jejich psem. Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného poplatku.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo závodníkem/psovodem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno a kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Závodníci/psovodi jsou povinni udržovat pořádek v areálu, uklízet po svých psech a řídit se pokyny pořadatelů.

Těšíme se na Vás!

VÍCE INFO NA TEL: 728076286 - Nela Poláková, nebo info.zkokaplice@seznam.cz

Přihláška - sranda psí závod 29.4.2023